Adresa: Trg S. Radića 56, 43272 Nova Rača
Tel: (043) 886 036, (043) 886 101
Fax: (043) 886 152
E-mail: juo@nova-raca.hr
Web: http://www.nova-raca.hr
GPS koordinate: 45°47'55"N 16°57'13"E
Developed by JoomVision.com

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općinski načelnik


Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno. Zamjenik načelnika svoju dužnost obavlja volonterski.
Načelnik obavlja slijedeće poslove iz samoupravnog djelokruga Općine:
  • ima pravo obustaviti od primjene opći akt općine ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku petnaest dana otkloni uočene nedostatke,
  • vodi brigu o upravljanju općinskom imovinom,
  • obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Općine i daje im upute za rad.


Načelnik Općine Nova Rača je Darko Knežić (HSS).
Rođen je 21. ožujka 1964. godine u Slovinskoj Kovačici. Osnovnu školu polazio je u rodnom mjestu i u Novoj Rači, a srednju poljoprivrednu školu – smjer ratar, IV. supanj, završio je u Križevcima. Poklonik je lova i brige o divljači, član je LD „Srna“ Nova Rača, predsjednik je Općinskog odbora HSS-a Nova Rača već devet godina, predsjednik Mjesnog odbora Slovinska Kovačica te aktivni član Udruge Baby beef. Oženjen je, otac dviju odraslih kćeri te djed dvoje unučadi. Na izborima 2013. godine izabran je za općinskog načelnika i tu dužnost obavlja profesionalno od 7. lipnja 2013. godine.


Zamjenik načelnika Općine Nova Rača je Željko Sabolović (HDZ).

Trenutno se nalazite:  Početna Lokalna samouprava Općinski načelnik