Općina Nova Rača, Nova Rača
Trg Stjepana Radića 56, 43272 Nova Rača
Tel: (043) 886 036, Fax: (043) 886 152
E-mail: juo@nova-raca.hr
Web: http://www.nova-raca.hr
GPS koordinate: 45°47'55"N 16°57'13"E
Developed by JoomVision.com

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Mjesni odbori

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog utjecaja na život i rad građana.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik koje može raspustiti vijeće MO ako ono učestalo krši Statut, Pravila MO ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Vijeće mjesnog odbora:

 1.  razmatra pitanja koja neposredno i svakodnevno utječu na život i rad građana svog područja, te potiče i predlaže mjere odgovarajućim ustanovama, poduzećima i općinskom vijeću, općinskom načelniku i upravnom tijelu Općine,
 2. prati uređivanje prostora na svom području, nadležnim tijelima predlaže mjere za rješavanje određenih pitanja ili samo poduzima aktivnosti za uređenje površina,
 3. prati rad službe u komunalnim djelatnostima i potiče poduzimanje mjera za njihov razvoj i unapređenje njihovog rada,
 4. prati rad službi i razmatra pitanje brige o djeci, socijalne skrbi, kulture, športa, na svom području, te pokreće aktivnosti za njihov rješavanje,
 5. upravlja imovinom koja mu je dana na raspolaganje aktom općinskog vijeća ili općinskog načelnika,
 6. obavlja i druge poslove povjerene na osnovu zakona, Statutom ili odluka Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.


Članovi Vijeća mjesnih odbora prema naseljima Općine Nova Rača:

  Mjesni odbori_16 Članovi Vijeća mjesnog odbora Bedenik:

 • Stevo Čurgaj, predsjednik
 • Josip Manjkaz, potpredsjednik
 • Tadija Solić
 • Ivica Karas
 • Stevo Halamić
 • Ivan Henc
 • Ivan Marinčić


Mjesni odbori_17 Članovi Vijeća mjesnog odbora Bulinac:
 • Adolf Žager, predsjednik
 • Željko Kolarić, potpredsjednik
 • Branislav Despetović
 • Franjo Jandl
 • Mato Ervojić


Mjesni odbori_11 Članovi Vijeća mjesnog odbora Dautan:
 • Željko Strmota, predsjednik
 • Zdravko Bjelovarac, potpredsjednik
 • Mato Burić
 • Dubravka Živoder
 • Alen Valentić


Mjesni odbori_2 Članovi Vijeća mjesnog odbora Drljanovac:
 • Juraj Barešić, predsjednik
 • Robert Kunštek, potpredsjednik
 • Nikola Salopek
 • Dražen Grđijan
 • Josip Hanževački


Mjesni odbori_10 Članovi Vijeća mjesnog odbora Kozarevac Račanski:
 • Stevo Vargić, predsjednik
 • Mišo-Mladen Grdinić, potpredsjednik
 • Željko Majurec
 • Antun Pavlović
 • Zdravko Vedriš


Mjesni odbori_14 Članovi Vijeća mjesnog odbora Međurača:
 • Ivan Kliment, predsjednik
 • Damir Sokolović, potpredsjednik
 • Joso Jukić
 • Mato Župić
 • Antun Tomašević


Mjesni odbori_13 Članovi Vijeća mjesnog odbora Nevinac:
 • Darko Hanževački, predsjednik
 • Mladen Markesina, potpredsjednik
 • Milan Jukić
 • Franjo Jukić


Mjesni odbori_4 Članovi Vijeća mjesnog odbora Nova Rača:
 • Đuro Kličko, predsjednik
 • Slobodan Mrkalj, potpredsjednik
 • Mladen Kolarić
 • Zdravko Jasenko
 • Davor Sabolović
 • Ivan Kovačević
 • Josip Mikšec


Mjesni odbori_7 Članovi Vijeća mjesnog odbora Orlovac:
 • Josip Došen, predsjednik
 • Josip Franjčić, potpredsjednik
 • Zoran Tkalec
 • Ivan Žabjačan
 • Renato Augustinčić


Mjesni odbori_6 Članovi Vijeća mjesnog odbora Sasovac:
 • Josip Saraja, predsjednik
 • Marko Starčević, potpredsjednik
 • Mirko Žabjačan
 • Josip Margetić
 • Marin Marinković


Mjesni odbori_8 Članovi Vijeća mjesnog odbora Slovinska Kovačica:
 • Darko Knežić, predsjednik
 • Milenko Kramarić, potpredsjednik
 • Stevo Gulin
 • Darko Bišćan
 • Ivan Matković


Mjesni odbori_12 Članovi Vijeća mjesnog odbora Stara Rača:

 • Mario Vinković, predsjednik
 • Marijan Stegne, potpredsjednik
 • Ivan Debač
 • Đuro Lapaš
 • Ivica Mlinar


Mjesni odbori_15 Članovi Vijeća mjesnog odbora Tociljevac:
 • Damir Ivančić, predsjednik
 • Mato Vlahović, potpredsjednik
 • Vladimir Vlahović
 • Stevo Vlahović
 • Jasna Pečar
Trenutno se nalazite:  Početna Lokalna samouprava Mjesni odbori