Adresa: Trg S. Radića 56, 43272 Nova Rača
Tel: (043) 886 036, (043) 886 101
Fax: (043) 886 152
E-mail: juo@nova-raca.hr
Web: http://www.nova-raca.hr
GPS koordinate: 45°47'55"N 16°57'13"E
Developed by JoomVision.com

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Općina Nova Rača Općina Nova Rača

Mjesni odbori

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog utjecaja na život i rad građana.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik koje može raspustiti vijeće MO ako ono učestalo krši Statut, Pravila MO ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Vijeće mjesnog odbora:

 1.  razmatra pitanja koja neposredno i svakodnevno utječu na život i rad građana svog područja, te potiče i predlaže mjere odgovarajućim ustanovama, poduzećima i općinskom vijeću, općinskom načelniku i upravnom tijelu Općine,
 2. prati uređivanje prostora na svom području, nadležnim tijelima predlaže mjere za rješavanje određenih pitanja ili samo poduzima aktivnosti za uređenje površina,
 3. prati rad službe u komunalnim djelatnostima i potiče poduzimanje mjera za njihov razvoj i unapređenje njihovog rada,
 4. prati rad službi i razmatra pitanje brige o djeci, socijalne skrbi, kulture, športa, na svom području, te pokreće aktivnosti za njihov rješavanje,
 5. upravlja imovinom koja mu je dana na raspolaganje aktom općinskog vijeća ili općinskog načelnika,
 6. obavlja i druge poslove povjerene na osnovu zakona, Statutom ili odluka Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.


Članovi Vijeća mjesnih odbora prema naseljima Općine Nova Rača:

MJESNI ODBOR NOVA RAČA:

 • Jakšeković Zdravko, predsjednik
 • Pavlović Ivo
 • Pocrnić Romeo
 • Tošić Ljubinko


MJESNI ODBOR MEĐURAČA

 • Nakić Petar, predsjednik
 • Begović Dragan
 • Valentić Željko
 • Jukić Matej
 • Šiprak Mato


MJESNI ODBOR DAUTAN

 • Cindrić Željko, predsjednik
 • Grbaš Dalibor
 • Vinković Antun
 • Bjelovarac Zdravko
 • Lončar Zdravko


MJESNI ODBOR NEVINAC

 • Jukić Draga, predsjednica
 • Hanževački Darko
 • Štefanac Nikola
 • Štefanac Josip
 • Tulić Nikola


MJESNI ODBOR STARA RAČA

 • Vinković Mario, predsjednik
 • Miličević Danijel
 • Dokladal Ivan
 • Gubić Petar
 • Mikšec Darko


MJESNI ODBOR TOCILJEVAC

 • Vojković Željko, predsjednik
 • Mlinar Juraj
 • Vlahović Stevo
 • Špoljaric Ivica
 • Vlahović Danijel


MJESNI ODBOR SASOVAC

 • Starčević Marko, predsjednik
 • Pečar Ivan
 • Plantek Antun
 • Marku Adrijan
 • Žabjačan Mirko


MJESNI ODBOR ORLOVAC

 • Žabjačan Ivan, predsjednik
 • Kraljić Josip
 • Pravica Stevo
 • Franjčić Josip
 • Pavliš Đuro


MJESNI ODBOR SLOVINSKA KOVAČICA

 • Vinceković Mato, predsjednik
 • Matković Danijel
 • Gulin Ante
 • Bišćan Željko
 • Bišćan Ivica


MJESNI ODBOR KOZAREVAC RAČANSKI

 • Grdinić Miroslav, predsjednik
 • Grdinić Mišo Mladen
 • Grdinić Đurđa
 • Vargić Stevo
 • Pavlović Antun


MJESNI ODBOR BULINAC

 • Žager Adolf, predsjednik
 • Pal Franjo
 • Splivalo Milan
 • Ivančić Ivan
 • Kolarić Dario


MJESNI ODBOR BEDENIK

 • Žeđa Alen, predsjednik
 • Hencz Rudolf
 • Majdandžić Milenko
 • Henc Stjepan
 • Jukić Ivan


MJESNI ODBOR DRLJANOVAC

 • Borovac Darijo, predsjednik
 • Grđijan Dražen
 • Kunštek Robert
 • Salopek Dejan
 • Hanževački Josip
Trenutno se nalazite:  Početna Lokalna samouprava Mjesni odbori